Baby Strange

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • Baby Strange & White

  Sound Control Bar, Manchester

20
21
22
 • Baby Strange & White

  The Sunflower Lounge, Birmingham

23
24
25
 • Baby Strange + White

  Thekla, Bristol

26
 • Baby Strange + White

  The Bullingdon, Oxford

27
28
29
30
31
1
2
3
4
5