CruÏlla 2021 Full Tickets - Billets

Parc Del Forum, Barcelona.

Type de billet Prix (tarif hors frais)? Quantité
CRUÏLLA 2021 FULL TICKET (BONUS CULTURA) €120,31 (€113,50)

Amb el BONUS CULTURA, aconsegueix durant un temps limitat 5€ de descompte per cada 20€ de compra gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. El descompte està subjecte a les següents condicions.

Con el BONUS CULTURA, aprovecha durante un tiempo limitado 5€ de descuento por cada 20€ de compra gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona. El descuento está sujeto a las siguientes condiciones.

With BONUS CULTURA, get a 5€ discount for every 20€ you spend for a limited time, thanks to a collaboration with Ajuntament de Barcelona. This discount is available under the following conditions

CRUÏLLA 2021 FULL TICKET €153,70 (€145,00)
- Cat: Aquest ticket es vàlid per a tots els dies del Festival Cruïlla 2021. - Esp: Este ticket es válido para todos los días del Festival Cruilla 2021. - Eng: This is an all days pass for Cruïlla 2021.
CRUÏLLA 2021 FULL TICKET - KID TICKET €10,45 (€9,50)
Els menors de 0 a 13 anys (inclosos) han de pagar aquest ticket de preu simbòlic per raons de control d'aforament. Han d'anar acompanyats del pare/mare / tutor legal. Serà obligatori mostrar aquest ticket en el control d'accés indicat. Los menores de 0 a 13 años (incluidos) deben pagar este ticket de precio simbólico por razones de control de aforo. Deben asistir acompañados del padre/madre/tutor legal. Será obligatorio mostrar el ticket en el control de accesos indicado. Children from 0 to 13 years old (included) must pay this symbolic price ticket for reasons of capacity control. They must be accompanied by a parent/legal guardian. It will be obligatory to show the ticket at the indicated access control.

Suppléments